Nowy Początek

Misja „Nowy Początek” powstała by w skuteczny sposób docierać do osób wykluczonych społecznie, a w szczególności osób bezdomnych, oraz wspierać te osoby w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez zagwarantowanie im wszechstronnej pomocy socjalnej, psychologicznej i duchowej. W ramach działalności Misja prowadzi uliczną pracę socjalną (streetworking) oraz placówki stacjonarne dla osób bezdomnych i uzależnionych zapewniających miejsce schronienia dla osób na różnym etapie terapii.

Jesteśmy organizacją chrześcijańską. Nasi pracownicy oraz wolontariusze w swojej pracy kierują się wartościami chrześcijańskimi. Wierzymy, że człowiek może doświadczyć życia w pełni i najlepszym sposobem na to, aby doświadczyć prawdziwej wolności i przemiany życia jest nawiązanie żywej relacji z Jezusem Chrystusem, który jest „drogą, prawdą, i życiem”. Niemniej jednak, udzielamy pomocy każdemu człowiekowi bez względu na jego przekonania i nie narzucamy nikomu własnych poglądów uznając, że wolność wyznania jest prawem każdego człowieka.

Podstawa prawna

Misja „Nowy Początek” jest jednostką organizacyjną Kościoła Bożego w Chrystusie prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

Misja posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. (Dz.U. Nr 41, poz. 254), Statut Kościoła Bożego w Chrystusie oraz Regulamin.