O Nas

Misja „Nowy Początek” powstała by w skuteczny sposób docierać do osób wykluczonych społecznie, a w szczególności osób bezdomnych, oraz wspierać te osoby w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez zagwarantowanie im wszechstronnej pomocy socjalnej, psychologicznej i duchowej. W ramach działalności Misja prowadzi uliczną pracę socjalną (streetworking) oraz placówki stacjonarne dla osób bezdomnych i uzależnionych zapewniających miejsce … Czytaj dalej O Nas