Misja „Nowy Początek” powstała by w skuteczny sposób docierać do osób wykluczonych społecznie, a w szczególności osób bezdomnych, oraz wspierać te osoby w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez zagwarantowanie im wszechstronnej pomocy socjalnej, psychologicznej i duchowej. W ramach działalności Misja prowadzi uliczną pracę socjalną (streetworking) oraz placówki stacjonarne dla osób bezdomnych i uzależnionych zapewniających miejsce schronienia dla osób na różnym etapie terapii.

Jesteśmy organizacją chrześcijańską. Nasi pracownicy oraz wolontariusze w swojej pracy kierują się wartościami chrześcijańskimi. Wierzymy, że człowiek może doświadczyć życia w pełni i najlepszym sposobem na to, aby doświadczyć prawdziwej wolności i przemiany życia jest nawiązanie żywej relacji z Jezusem Chrystusem, który jest „drogą, prawdą, i życiem”. Niemniej jednak, udzielamy pomocy każdemu człowiekowi bez względu na jego przekonania i nie narzucamy nikomu własnych poglądów uznając, że wolność wyznania jest prawem każdego człowieka.

Podstawa prawna

Misja posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. (Dz.U. Nr 41, poz. 254), Statut Kościoła Bożego w Chrystusie oraz Regulamin.

OŚRODEK NOWY POCZĄTEK, WARSZAWA, UL. ŁABĘDZIA 37

Ośrodek „Nowy Początek”
ul. Łabędzia 37
04-806 Warszawa

telefon: +48 22 610 98 39
kom.: +48 535 005 220

e-mail: nowypoczatek.osrodek@gmail.com

Kościół uliczny

Numer konta:
60 1020 1127 0000 1402 0218 3168
IBAN PL 60 1020 1127 0000 1402 0218 3168