Ośrodek dla osób bezdomnych i uzależnionych „Nowy Początek” rozpoczął działalność w maju 2011 roku. Jego zadaniem jest udzielanie kompleksowej pomocy osobom bezdomnym borykającym się z problemem uzależnienia. Dla osób bezdomnych przychodzących z ulicy, ośrodek często staje się jedynym domem.

W rozumieniu Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ośrodek funkcjonuje jako schronisko i zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Ośrodek jest finansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy oraz jest wpisany do Rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa mazowieckiego.

Do placówki przyjmowani są mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat. Placówka świadczy wszechstronną pomoc, wsparcie terapeutyczne i psychologiczne osobom bezdomnym, które decydują się na zmianę swojego życia, oraz oferuje program nakierowany na duchową i psychiczną przemianę w oparciu o wartości chrześcijańskie.

W ośrodku prowadzona jest szeroko pojęta praca socjalna oraz terapeutyczna. Każda osoba zgłaszająca się do ośrodka zostaje objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności z uwzględnieniem jej specyficznych potrzeb i sytuacji. W ramach terapii uzależnień prowadzone są społeczności terapeutyczne, terapia indywidualna i zajęciowa, oraz arteterapia. Ośrodek zatrudnia certyfikowanych terapeutów uzależnień.

Pełny program terapeutyczny trwa 8 miesięcy. W przypadku osób wymagających dłuższej pracy terapeutycznej istnieje możliwość przedłużenia pobytu. Osoby, które ukończyły pełny program terapeutyczny mają możliwość zamieszkania w hostelu–mieszkaniu treningowym.

OŚRODEK NOWY POCZĄTEK, WARSZAWA, UL. ŁABĘDZIA 37

Ośrodek „Nowy Początek”
ul. Łabędzia 37
04-806 Warszawa

telefon: +48 22 610 98 39
kom.: +48 535 005 220

e-mail: nowypoczatek.osrodek@gmail.com

Kościół uliczny

Numer konta:
60 1020 1127 0000 1402 0218 3168
IBAN PL 60 1020 1127 0000 1402 0218 3168